6. Företagets budget och ekonomi...

1. Ett företags intäkter innebär företagets pengar som de får in genom tjänster och försäljning under en viss tid.  Kostnader är de pengar som företaget förbrukar under en viss tid. Det är saker som skatt, löner, inköp av varor och kontorsmaterial etc.

2. Resultat visar hur pass bra det har gått för ett företag under en viss tid. Om det visar sig att intäkterna är större än kostnaderna så har företaget gått med binst. Är det istället tvärt om så har företaget gått med förlust.

3. Amortering av ränta betyder inbetalning av ränta. Räntan är en ersättning som låntagaren betalar till långivaren och själva amortering betyder betala tillbaka.

4. Nästkommande lektion.

5. Om den jag går i borgen för inte lyckas betala av sitt lån så kan jag komma att få betala det han/hon inte lyckas betala. Banker använder detta som en säkerhet för att få in pengarna för det lån de gett.

6. Arbetsgivaravgiften blir 6484kr. 20.000 x 0,32.42 = 6484.

7. Den är värd 6600kr. 11.000/5=2200. 2200x2=4400. 11.000-4400=6600.

8. De får då betala 28.000kr i skatt. 100.000x0.28=28.000.

9. Nästkommande lektion.

RSS 2.0